Nádszeg községNádszeg hivatalos honlapja
Rendelőintézet

ZaMED s.r.o. prevádzkuje v obci rýchlú zdravotníckú pomoc.

Stanicu RZP je umiestnená v zdravotnom stredisku. Spoločnosť ZaMED s.r.o. je prevádzkovateľom staníc Záchrannej zdravotnej služby na území južného Slovenska v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Poskytuje neodkladnú prednemocničnú starostlivosť pri stavoch bezprostredne ohrozujúcich život a zdravie pacienta.

Záchrannú zdravotnú službu volajte vždy pokiaľ došlo ku náhlemu porušeniu zdravia, úrazu alebo nehode s väčšími následkami, na bezplatnú tiesňovú linku: 112 alebo 155

notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR