Nádszeg községNádszeg hivatalos honlapja
Anyakönyvi hivatal

Az anyakönyvi hivatal a fizikai személyek személyi változásairól szóló nyilvántartás. Mindazokról szól, akik Szlovákiában születtek, kötöttek házasságot, vagy haltak meg, illetve azokról a szlovák állampolgárokról, akik külföldön születtek, kötöttek házasságot, vagy haltak meg.

  • Az anyakönyvi hivatalt alkotja a születések könyve, házasságot kötöttek könyve és a elhalálozások könyve.
  • A születés és elhalálozás beírása abban a körzetben történik, amelyben a személy született vagy elhalálozott.
  • Az anyakönyvi hivatalról ezek a hivatalos okmányok kérhetők ki: házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat.

A születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat kiállításáért járó illeték összege a 145/1995 Tt. sz. törvény szerint 5, 00 €, készpénzben fizetendő.

A házasságkötés feltételei:

  • A kérvényt a házasságkötésre pontosan, olvashatóan, írógéppel vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni. A kérvényt a jegyespár az anyakönyvezető előtt írja alá.
  • A kérvényt az állandó lakhely szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kell beadni. Ugyanígy kell eljárni, ha egyházi esküvőt szeretnének, a különbség csak annyi, hogy abban az anyakönyvi hivatalban kell jelentkezniük, amelyik község vagy város templomában szeretnék a házasságukat megkötni.

A kérvényhez a következő nyomtatványokat kell csatolni (ha mindketten a jegyespárból szlovák állampolgárok):

A. Nőtlen, hajadon:
a, a házasulandó születési anyakönyvi kivonata

b, érvényes személyi igazolvány /helyettesíti az állampolgársági bizonylatot,valamint a bizonylatot az állandó lakhelyről /, ha a személyi igazolvány 01.09.1993-ig volt kiadva nincs benne az állampolgárság és ebben az esetben kell hozni az állampolgárságról bizonylatot.

B. Özvegy:
a, minden nyomtatványt, ami az A pontban volt említve. És ezen kívül még:

b, a volt házastárs anyakönyvi kivonata, avagy jogerős határozatot az elhalálozásáról, vagy nyilatkozat a halottá nyilvánításáról.

C, Elvált:
a, minden nyomtatványt, ami az A pontban volt említve. És ezen kívül még:

b, jogerős bírósági határozat a válásról.

D. Külföldi állampolgárok
a,minden nyomtatványt, ami az A pontban volt említve /esetleg B,C pontban/. És ezen kívül még:

b, tanúsítványt, hogy a házasulandó házasságot köthet külföldön, melynek tartalmaznia kell az állandó lakhelyet is. Ha ezt nem tartalmazza a tanúsítvány, akkor igazolás is kell az állandó lakhelyről. Ha az adott ország nem ad ki tanúsítványt, akkor igazolás kell arról, hogy nem ad ki ilyen okiratot.

c, ha megvan az összes nyomtatvány, ami az A,B,C,D, pontban hangzott el, és ezek idegen nyelven vannak, akkor szükséges hozzátenni a hivatalosan is bejegyzett fordítóval lefordított okmányokat és leadni az illetékes anyakönyvi hivatalban további elbírálás céljából.

d, minden elhangzott nyomtatványt legalább 14 nappal a házasságkötés tervezett időpontja előtt kell leadni az illetékes anyakönyvi hivatalban.

Aláírás és fénymásolatok hitelesítése

Ez a művelet az ügyfél kérésére történik és a 145/1995 sz. közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján illeték alá esik.

Aláírás hitelesítése:
Hitelesítéshez szükséges iratok:
- érvényes személyi igazolvány, vagy idegen esetében útlevél. Érvényes személyi okmányok nélkül nem lehetséges a hitelesítés!
- irat, amelyen hitelesíteni szeretné az aláírást. Az iratot az anyakönyvezető előtt kell aláírni. Az ügyfél aláírásának hitelesítése kizárólag csak személyes jelenlét esetén lehetséges.

Egy aláírás hitelesítése 1,50 Eur. Az illetéket készpénzben kell fizetni.

Fénymásolatok hitelesítése:
Hitelesítéshez szükséges iratok:
- az eredeti irat felmutatása és egy fénymásolat

1 oldal hitelesítése 1,50 Eur. Az illetéket készpénzben kell fizetni

notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR