Obec TrsticeOficiálna webstránka obce
Komisie

1.Komisia pre financie a ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Zsolt Gányi

Ing. Róbert Lukács, Zoltán Juhos, Arpád Borka, Melinda Németh.

2.Komisia pre regionálny rozvoj a výstavbu obce
Predseda: Ing. Róbert Lukács

Zoltán Juhos, Tibor Czakó, Ing. Vojtech Nagy, Ing. Katalin Menyhárt, Ing. Gabriel Králik, Ing. Alfréd Gáspár, Ing.Arch. Ján Kováč, Mgr. András Fitos.

3.Komisia pre školstvo, mládež a kultúru
Predseda: Beatrix Rózsa

Arpád Borka, Mgr. Zsuzsanna Szarka, Mgr. Andrea Bugár, Ing. Judit Bugár PhD, Denisa Menyhárt, Mgr. Ladislav Deák, Mgr. Ilona Kollárovics, Norbert Juhos, Szabolcs Molnár, Tomáš Sándor.
Pozvaní hostia : Zita Králiková, PaedDr. Alena Petrovics, Mgr. Silvia Tyúkosová, Mgr. Mária Czakó, Henrietta Czakó Gőgh, Melinda Nyilfa.

4.Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo
Predseda: Ing. Forró Zoltán

Ing. Vojtech Nagy, Ladislav Bartalos, Mgr. Melinda Balogh Juhos, Melinda Nyilfa.

5.Komisia pre verejný poriadok a ochranu pred katastrofami
Predseda: Ing. Vojtech Nagy
Arpád Borka, Zoltán Juhos, Tibor Czakó, Attila Borka.

6. Komisia pre ochranu životného prostredia
Predseda: Karol Gombos

Tibor Czakó, Ing. Vojtech Nagy, Beatrix Rózsa, Melinda Németh, Márta Gombos, Róbert Juhos, Július Kovács, Mária Czakó, Veronika Czakó.

7. Komisia pre šport
Predseda: Ladislav Bartalos
Karol Gombos, Arpád Almási, Sándor Rózsa, János Cserkó, Mgr. Flóra Gombos.
Pozvaní hostia: František Szabó, Tomáš Sándor.

 

notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR