Obec TrsticeOficiálna webstránka obce
Komisie

1.Komisia pre financie a ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Zsolt Gányi

Ing. Róbert Lukács, Zoltán Juhos, Arpád Borka, Melinda Németh.

2.Komisia pre regionálny rozvoj a výstavbu obce
Predseda: Ing. Róbert Lukács

Zoltán Juhos, Ing. Katalin Menyhárt, Ing. Gabriel Králik, Ing. Alfréd Gáspár, Ing.Arch. Ján Kováč, Ing. Horváth František.

3.Komisia pre školstvo, mládež a kultúru
Predseda: Beatrix Rózsa

Arpád Borka, Mgr. Andrea Bugár, Ing. Judit Bugár PhD,., Ing. Eva Vavreková.

4.Komisia pre verejný poriadok a ochranu pred katastrofami
Predseda: Arpád Borka

Arpád Almási, Karol Gombos, János Cserkó, Ing. Zoltán Forró.

5.Komisia pre ochranu životného prostredia
Predseda: Karol Gombos
Márta Gombos, Arpád Almási, Ing. Eva Vavreková, Ing. Zoltán Forró, Ing. František Horváth.

6. Komisia pre šport
Predseda: János Cserkó

Karol Gombos, Arpád Almási, Sándor Rózsa, Zoltán Juhos, Mgr. Flóra Gombos, László Győri.

notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR