Obec TrsticeOficiálna webstránka obce
Dane a poplatky

Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu – každý týždeň v stredu, štvrtok

 • Daň za odvoz komunálneho odpadu ročne na 1 osobu v domácnosti: 35 Є
 1. Vývoz umelého odpadu každý druhý týždeň utorok v mesiaci
 2. Výkup kovov prebieha na miestnom smetisku
 3. Zber papierov každý polrok v základnej škole

Cintorínske poplatky

 • používanie smútočného katafalku a chladiaceho zariadenia: 20 Є
 • prenájom miesta na 1 miestny hrob na dobu 10 rokov: 20 Є
 • prenájom miesta na 2 miestny hrob na dobu 10 rokov: 30 Є
 • obnova nájmu za každých 10 rokov 1 miestny hrob: 20 Є
 • obnova nájmu za každých 10 rokov 2 miestny hrob: 30 Є

Vytvorenie hrobového miesta (betónovanie)

Jedno hrob - 74,70 Є

Dvoj hrob - 149,37 Є

Iné poplatky

 • poplatok za vývoz fekálií: 25 Є
 • kuka nádoba: 35€

Rybársky lístok:

 1. týždenný - 1,50€
 2. mesačný - 3€
 3. ročný - 7€
 4. trojročný - 17€
 5. miestný poplatok - 6,63€
 • rozhlas: 5€

 

notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR