Nádszeg községNádszeg hivatalos honlapja
Szervezetek

Diana – Vadászegyesület Nádszeg

Kontaktná osoba: Horváth Zoltán

Poľovnícke združenie DIANA v Trsticiach bolo založené v roku 1952. Momentálne má 34 členov. Hospodári na území 2046 ha. Prácu riadí poľovnícke združenie 7 členný výbor. Prvouradou úlohou poľovníkov je chrániť a kŕmiť tieto zvieratá. Túto činnosť má na starosti hospodár poľovníkov. Od jari do jesene sa zaoberajú výrobou kŕmidieľ a zabezpečujú pre zvieratá zimnú obživu. Úzko spolupracujú s miestným družstvom Agrimpex a väčšiu časť krmiv dostávajú od nich. V katastri Trstíc sa nachádza nasledovná divá zver: srnka, bažant, zajac polný, diviak, divá kačica, divá hus, vrana, kuna skalna, kuna lesná, straka, sluka lesná. Žijú tu aj zákonom chránené zvieratá napr. jastrab, bocian, ľabuť atď. Poľovnícke združenie DIANA v Trsticiach sa pyši s nádhernou poľovníckou stavbou. Túto stavba z rekonštruovali z vlastných síl . Viackrát do roka usporiadajú zaujímavé podujatie napr. majáles a poľovnícké dni, kde okrem poľovníkov sú pozvaní aj obyvatelia Trstíc. Dobre vykonaná práca sa odzrkadlí aj na prírastku divej zveri, ktorá poskytuje pre poľovníkov veľa pekných poľovníckých zážitkov.

notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR