Obec TrsticeOficiálna webstránka obce
Základné dokumenty

Názov Stiahnúť Dátum pridania
Povolenie - trhovisko Stiahnúť okt 10 2015
Poskytnutie dotácie - 2015 Stiahnúť okt 10 2015
Organiačný poriadok Stiahnúť okt 10 2015
Informácia o používaní ERP Stiahnúť okt 10 2015
Dotacia Trstice Stiahnúť okt 10 2015
Čestné vyhlásenie - predaj výrobkov Stiahnúť okt 10 2015
Žiadosť o povolenie - trhovisko Stiahnúť okt 10 2015
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV obecného zastupiteľstva Stiahnúť okt 10 2015
Zásady hospodárenia Stiahnúť okt 10 2015
Zásady hospodárenia - priloha 1 Stiahnúť okt 10 2015
Štatút obce Stiahnúť okt 10 2015
Štatút obce 2015 Stiahnúť okt 10 2015
Smernica c_1_2015 upravujuca podmienky pouzivania a prevadzkovania motorovych vozidiel vo vlastnictve obce Trstice Stiahnúť okt 10 2015
Rozpočet výdavkov_2012 Stiahnúť okt 10 2015
Rozpočet výdavkov 2014 Stiahnúť okt 10 2015
Rozpočet výdavkov 2013 Stiahnúť okt 10 2015
Rozpočet výdavkov 2012 Stiahnúť okt 10 2015
Rozpočet príjmov 2014 Stiahnúť okt 10 2015
Rozpočet príjmov 2013 Stiahnúť okt 10 2015
Rozpočet príjmov 2012 Stiahnúť okt 10 2015
Rokovací poriadok Stiahnúť okt 10 2015
Rozpočet obce 2016 Stiahnúť nov 11 2016
Zásady hospodárenia Stiahnúť nov 16 2016
Správa nezávislého audítora0002 Stiahnúť dec 7 2016
Záverečný účet 20150001 Stiahnúť dec 7 2016
Záverečný účet 20150001 Stiahnúť dec 7 2016
Správa nezávislého audítora0002 Stiahnúť dec 7 2016
Záverečný účet 20150001 Stiahnúť dec 7 2016
Správa nezávislého audítora0002 Stiahnúť dec 7 2016
Záverečný účet 20150001 Stiahnúť dec 7 2016
Správa nezávislého audítora0002 Stiahnúť dec 7 2016
Plán kontrolnej čin. hlavného k. Stiahnúť dec 22 2016
Rozhodnutie - súhlas na výr.dr. Stiahnúť dec 27 2016
Rozpočet príjmov 2017 Stiahnúť mar 10 2017
Rozpočet výdavkov 2017 Stiahnúť mar 10 2017
Rozpočet príjmov 2017 Stiahnúť mar 10 2017
Rozpočet výdavkov 2017 Stiahnúť mar 10 2017
Rozpočet príjmov 2017 Stiahnúť mar 10 2017
Rozpočet výdavkov 2017 Stiahnúť mar 10 2017
Rozpočet príjmov 20170001 Stiahnúť máj 3 2017
Rozpočet výdavkov 20170001 Stiahnúť máj 3 2017
Rozpočet výdavkov 20170001 Stiahnúť máj 3 2017
Plán práce hlavného kontrolóra Stiahnúť jún 29 2017
Rozpočet príjmov Stiahnúť feb 14 2020
Rozpočet výdavkov Stiahnúť feb 14 2020
Rozpočet príjmov Stiahnúť feb 14 2020
Rozpočet výdavkov Stiahnúť feb 14 2020
Rozpočet_výdaj_2021_web Stiahnúť apr 16 2021
Rozpočet príjem_2021_web Stiahnúť apr 16 2021
Rozpočet príjem_2021_web Stiahnúť apr 16 2021
Rozpočet_výdaj_2021_web Stiahnúť apr 16 2021
Rozpočet príjem_2021_web Stiahnúť apr 16 2021
Rozpočet_výdaj_2021_web Stiahnúť apr 16 2021
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení_výdaj Stiahnúť apr 11 2022
Rozpočet po schválení _príjem Stiahnúť apr 11 2022
Schválený záverečný účet 2022 Stiahnúť jún 8 2023

Pozor! Pri niektorých dokumentoch môže byť dátum nahrania a dátum úpravy totožný. Z technických dôvodov totiž nie je možné uviesť pôvodný dátum nahrania jednotlivých dokumentov. Dokumenty z predchádzajúcej webovej stránky boli do nového systému pridané s dátumom 10.10.2015, ktorý predstavuje dátum poslednej aktualizácie systému.
notification trstice
Chcete byť informovaný o hlásení miestneho rozhlasu?

Prihláste sa na odber emailových správ o hlásení miestneho rozhlasu.

Dendeti2015 0158
Dendeti2015 0020
Foto 2
Dendeti2015 0003
Foto 36
Dendeti2015 0141
eu region fond
EU ESF HORIZ COLOR